ЗАВДАННЯ НА 2019 - 2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК  

 

1. Формувати логіко-математичну компетентність дітей засобами передових педагогічних технологій ;

2.  Удосконалювати роботу щодо модернізації системи фізичного виховання через використання інноваційних здоров'язбережувальних технологій;

3. Забезпечити взаємодію закладу дошкільної освіти та родини, як ефективного засобу соціалізції та гармонійного розвитку дитини.


СУМСЬКА    МІСЬКА     РАДА

УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ І НАУКИ

 

НАКАЗ

23.01.2019                                                                                                                                                      № 40

Про    недопущення    випадків   булінгу,

порушення педагогічними працівниками

норм професійної етики

З метою недопущення порушення педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, забезпечення емоційного комфорту учасників освітнього процесу, захисту здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, відповідно до пункту 2                 статті 54 Закону України «Про освіту», пункту 1 статті 24 Закону України «Про загальну середню освіту», пункту 2 статті 28 та статті 29 Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»

НАКАЗУЮ:

1.Керівникам закладів освіти м. Суми:

1.1.Вжити заходів щодо недопущення порушення правил педагогічної етики з учасниками освітнього процесу та здійснення у ставленні до здобувачів освіти будь-яких форм фізичного та морального насильства (булінг) працівниками закладу освіти.

1.2. Попередити педагогічних працівників про персональну відповідальність за недотриманням педагогічної етики та здійснення у будь-яких формах фізичного та морального насильства (булінг).

1.3. Провести із залученням психологічної служби засідання педагогічних рад, семінари, круглі столи, конференції, тренінги тощо, на яких розглянути питання етичних норм діяльності педагогічних працівників.

1.4. Заслуховувати питання щодо дотримання педагогічними працівниками правил і норм педагогічної етики періодично на засіданнях педагогічної ради, нарадах при керівнику закладу.

1.5. Унести до планів внутрішньошкільного контролю перевірку дотримання норм та правил педагогічної етики під час освітнього процесу.

1.6. Забезпечити у разі необхідності своєчасне інформування управління освіти і науки Сумської міської ради та органів національної поліції про випадки жорстокого поводження з дітьми, насильства над ними або

погрози щодо їх вчинення.

1.7. Довести зміст цього наказу до відома всіх педагогічних працівників закладів освіти під підпис, до 30.01.2019 року.

  1. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник управління освіти і науки

Сумської міської ради                                                                                                           А.М. Данильченко

 

           

 

ПРО БУЛІНГ

          Однією з найбільш актуальних проблем насьогодні є цькування (булінг) серед дітей. Прийняття 18 грудня  2018 року Верховною Радою України Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (законопроект № 8584) несе за собою ряд змін у вирішенні вищеназваної проблеми. Так, нарешті законодавчо визначено поняття булінг, внесено зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення України та ряду Законів України. Булінг (цькування), тобто діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві. У тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

Типовими ознаками булінгу (цькування) є:

– систематичність (повторюваність) діяння;

– наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);

– дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

Адміністративна відповідальність за булінг

Відтепер такі дії вважаються правопорушенням і тягнуть за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (наразі це – 850-1700 грн.) або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин. Якщо булінг вчинено групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, штраф від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 1700-3400 грн. або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

Слід зазначити, що за правопорушення дітей до 16 років несуть відповідальність їхні батьки. За свої дії громадяни від 16 років несуть відповідальність особисто. Також передбачено і відповідальність за приховування випадків булінгу, а це 850-1700 грн. або виправні роботи до 1 місяця з відрахуванням 20% заробітку.

Права та обов’язки здобувачів освіти

У закладах освіти мають захищати дітей під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, булінгу (цькування), приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам.

На отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг матимуть право:

– особи, які постраждала від булінгу (цькування),

– особи, які стали свідком боулінгу,

– особи, які вчинили булінг (цькування).

При цьому здобувачі освіти зокрема зобов’язані:

– поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

– відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

– повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно них, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

Права та обов’язки освітян

Педагогічним працівникам та керівникам закладів освіти слід уважно ставитись до всіх випадків булінгу, повідомляти про них, уважно розглядати заяви, забезпечувати вжиття заходів щодо протидії булінгу, розробляти плани, публікувати їх на сайтах і вчасно інформувати органи Національної поліції та службу у справах дітейпро випадки булінгу. В іншому випадку передбачена адміністративна відповідальність за приховування таких ситуацій.

Керівник закладу освіти має забезпечувати створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), він також:

– розглядатиме заяви про випадки булінгу (цькування): здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування;

– скликатиме засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживатиме відповідних заходів реагування;

– забезпечуватиме виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування).

Права та обов’язки педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу також розширились. Відтепер вони також мають право на захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю і зобов’язані повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).

В Україні діє національна дитяча гаряча лінія (з 12.00 до 16.00)

116 111 або 0-800-500-225.

 

ПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ПРОТИДІЇ БУЛІНГУ

ЗДО "РОСИНКА"

 

№ з/п

Назва  заходу

Термін виконання

Відповідальний

Робота з дітьми

1.

Проведення ранкових зустрічей з метою формування навичок дружніх стосунків

Упродовж року

Вихователі

2.

Створення морально безпечного освітнього простору, формування позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії в ході годин спілкування, занять, прогулянок та ігрової діяльності

Упродовж року

Вихователі

3.

Заняття з дітьми старшої групи «Давайте жити дружно»

Лютий 2020

Практичний психолог

Семерня І.М.

4.

Робота відео зал. Перегляд мульт – та кінострічок відповідної спрямованості

Упродовж року

Практичний психолог

Семерня І.М.

5.

Проведення заходів в ЗДО в рамках Всеукраїнського тижня права «Стоп боулінгу»

Листопад 2020

Практичний психолог

Семерня І.М.

6.

Заняття «Подорож до Країни Гармонії»

Квітень 2020

Практичний психолог

Семерня І.М.

7.

Бесіда «Що таке добре, а що погано»

Травень 2020

Практичний психолог

Семерня І.М.

Робота з педагогами

1.

Консультація «Психологія конфліктів та шляхи їх вирішення»

Лютий 2020

Практичний психолог

Семерня І.М.

2.

Тренінгове заняття «Комунікативно культура педагога – запорука успіху»

Березень 2020

Практичний психолог

Семерня І.М.

3.

Заняття з елементами тренінгу «Давайте розуміти один одного краще. Профілактика емоційного насильства в ЗДО»

Квітень 2020

Практичний психолог

Семерня І.М.

4.

Тренінгове заняття «Профілактика стресів у педагогічній практиці»

Травень 2020

Практичний психолог

Семерня І.М.

5.

Консультація «Розвиток педагогічної рефлексії»

Вересень 2020

Практичний психолог

Семерня І.М.

6.

Заняття з елементами тренінгу «/Зроби з лимону лимонад» (формування емоційної стабільності»

Жовтень 2020

Практичний психолог

Семерня І.М.

7.

Консультація «Поради щодо подолання стресу»

Листопад 2020

Практичний психолог

Семерня І.М.

8.

Тренінг «Профілактика жорстокого поводження з дітьми»

Грудень 2020

Практичний психолог

Семерня І.М.

Робота з батьками

1.

Психологічні консультації «Протидія цькуванню в дитячому колективі»

Упродовж року

Практичний психолог

Семерня І.М.

2.

Консультація «Булінг від А до Я»

Квітень 2020

Практичний психолог

Семерня І.М.

3.

Консультація «Стоп насильству в сім’ї»

Травень 2020

Практичний психолог

Семерня І.М.

4.

Тренінг «Як навчити дітей безпеці в Інтернеті»

Вересень 2020

Практичний психолог

Семерня І.М.

5.

Інформаційна робота через сайт закладу

Упродовж року

Вихователь – методист Федорченко Н.Д.

6.

Тренінг «Безконфліктне виховання»

Жовтень 2020

Практичний психолог

Семерня І.М.

7.

Консультація «Вплив покарання на психіку дитини»

Листопад 2020

Практичний психолог

Семерня І.М.


РОЗВИВАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАДУ

Предметний світ дитинства – це середовище розвитку всіх специфічних видів дитячої діяльності. Предметне середовище виконує відповідну функцію - спонукає до гри, формує уяву. Ця функція нібито є матеріальним середовищем думки дитини. Отже, розвиток дитини залежить від того, як її виховують, як організовано виховання, де , в якому оточенні вона живе.

 

   У нашому закладі сворені оптимальні умови для розвитку дошкільнят.


Патріотичне виховання у дошкільному навчальному закладі

Любов до Вітчизни починається з любові до своєї Малої Батьківщини – місця, де людина народилася.

У цьому зв’язку, як нам здається, величезного значення набуває визначення мети, завдань, змісту та засобів патріотичного виховання дітей дошкільного віку.

До основних завдань патріотичного виховання дошкільнят належать:

 формування любові до рідного краю: причетності до рідного дому, сім'ї, дитячого садка, міста);

• формування духовно-моральних взаємин;
• формування любові до культурного спадку свого народу;
• виховання любові, поваги до своїх національних особливостей;
• почуття власної гідності як представників свого народу;
•прищеплення любові та поваги до ровесників, батьків, сусідів, інших людей, які оточують дитину.

Патріотичні почуття дітей дошкільного віку засновуються на інтересі до найближчого соціального, природного і культурного оточення: сім'ї, батьківського дому, рідного міста, села, країни, традицій та звичаїв свого народу.
Позитивне ставлення до світу закладається на основі виховання любові та поваги до найрідніших людей: мами, тата, бабусь, дідусів, братів, сестер, усвідомлення тісного взаємозв’язку між поколіннями.

Педагогам варто приділяти увагу формуванню у дошкільників дієвих емпатійних проявів щодо близьких, адже мало розуміти, що таке доброта, турбота, вдячність, взаємодопомога - необхідно проявляти ці почуття у повсякденні, цінувати членів своєї сім’ї й теплоту рідної домівки.

Патріотичне виховання передбачає також ознайомлення дітей дошкільного віку з природою рідного краю. При цьому акцент необхідно робити на красі, розмаїтті, багатстві та особливостях природного довкілля нашої країни, виховуючи любов до нього. Дошкільникам слід давати уявлення про різні типи природних ландшафтів України (гори, луки, степи, ліси, водойми тощо), її специфічний рослинний і тваринний світ, визначні природні об’єкти (найбільші річки, озера, найвищі гори, природні заповідники), характерні для певної місцевості кліматичні умови тощо.

 

 


    Методична робота в дошкільному закладі «Росинка» ґрунтується на  

сучасних досягненнях психолого-педагогічної науки з урахуванням професійної та особистої зрілості педагогів.

 Методична робота закладу спрямована на:

- вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя;

- стимулювання творчого потенціалу педагогів; 
- підвищення педагогічної культури педагогів; 
- вдосконалення педагогічної майстерності; 
- розвиток спеціальних умінь та навичок;

- формування навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності.

Мета методичної роботи: вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя; стимулювання творчого потенціалу водночас із формуванням навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності
Напрямки методичної роботи:

підвищення соціально – психологічної культури вихователів; 
• вдосконалення педагогічної майстерності; 
• сприяння в опануванні світовою та національною, мовою і побутовою            культурою; 
• розвиток спеціальних умінь та навичок 
Принципи методичної роботи:
•педагогічна співпраця з вихователем; 
• робота в режимі довіри, доброзичливості;
• творча атмосфера , стимулювання творчої активності; 
• принцип допоміжно – регульованого контролю; 
• надання вихователеві права вибору; 
• системність методичних заходів; 
• принцип "Я – повідомлень” у спілкуванні; 
• щоденна допомога; 
випереджувальний характер методичної роботи

Зміст методичної роботи реалізується через такі форми: 
Колективні:

- інструктивно-методичні наради;

- педагогічні ради;

- педагогічні читання;

- теоретичні семінари;

- семінари-практикуми;

- колективні перегляди освітнього процесу

Групові:

- методичні об'єднання вихователів дошкільних груп;

- робота творчих груп;

- консультації

Індивідуальні:

-наставництво;

- самоосвіта;

- взаємовідвідування;

- робота над проблемними питаннями;

- атестація

       Для того, щоб вирішити складні завдання, що по­стають перед дошкільним закладом, методичний кабінет ретельно вивчає педагогічний колектив - що є основою створення структури методичної роботи з педагогічними кадрами. Методична робота в нашому дошкільному навчальному закладі є максимально гнучкою, а саме: сприяє розвит­ку творчості, ініціативи, підвищує якість освітнього процесу. Вирішення окреслених завдань здійснюється шляхом пошуку ново­го змісту, форм і методів роботи з педагогічним колективом. 

В нашому закладі стимулювання творчого потенціалу базується на принципах методичної роботи:

- педагогічна співпраця з вихователем

- робота в режимі довіри, доброзичливості

- творча атмосфера , стимулювання творчої активності

- принцип допоміжне – регульованого контролю

- надання вихователеві права вибору

- системність методичних заходів

- принцип "Я – повідомлень” у спілкуванні

- щоденна допомога

- випереджувальний характер методичної роботи.

В методичному кабінеті закладу 

створені умови для організації методичної  роботи

Інформаційні матеріали:

- нормативні документи, інструктивно – методичні матеріали;

- матеріали з правової освіти;

- управління та контроль;

- ділові дані про педпрацівників ДНЗ;

- матеріали атестації педпрацівників;

- робота з батьками;

- матеріали участі ДНЗ в районних заходах;

- фото, відео – матеріали.

    Вся методична робота в дошкільному закладі підпорядкована систематичному плану роботи, який складається на основі глибокого аналізу за минулий навчальний  рік, комплексного вивчення результатів, здобутків, педагогічних знахідок. До річного планування залучаються всі працівники закладу, враховуючи їхню кваліфікацію, творчі здібності, можливості, їхні запити, побажання, зауваження.

         Види і форми планування освітнього процесу в закладі обговорюються та схвалюються педрадою на початку навчального року. При плануванні роботи дошкільного закладу керуємося принципом актуальності, науковості, наступності, перспективності, системності, які забезпечують відповідність змісту планів досягненням психолого-педагогічної науки та позитивного педагогічного досвіду, орієнтацію змісту плану на потреби сьогодення та забезпечення якості розвитку, вихованості та навченості дітей.

         Велика увага приділяється спрямуванню зусиль педагогічного колективу на реалізацію сучасного особистісно-орієнтованого підходу до дітей, який передбачає формування у дитини здібностей і бажання усвідомлювати себе як особистість. Ці домінуючі ідеї обговорюються на педагогічних радах, педагогічних читаннях, під час індивідуальних і групових консультацій. На їх основі здійснюється корекція педагогічного стилю роботи вихователів. 
         Професійному зростанню педагогічних працівників закладу сприяють курси підвищення кваліфікації при СІОППО, відвідування обласних та районних семінарів, методоб’єднань,участь у роботі творчих груп, самоосвіта. 
         У дошкільному закладі створені умови для підвищення професійного рівня та формування компетентності педагогів. Вдало поєднанні колективні, групові та індивідуальні форми методичної роботи сприяють ефективному росту фахової майстерності педагогів. Відповідно до річного плану в закладі створена творча група з досвічених вихователів, яка працює над вивченням інноваційних технологій, опрацюванням актуальних для дошкільного закладу питань та впровадженням їх в практику роботи з дітьми. Належна увага приділяється вивченню передового педагогічного досвіду вихователів закладу, в даному напряму проводиться широка роз'яснювальна та консультативна допомога для орієнтування у виборі тематики досвіду, правильного викладення матеріалу за відповідним напрямком роботи,підходів до оформлення. 

        Найголовнішою формою роботи з педагогічними кадрами в нашому дошкільному закладі є педагогічна рада, яка керується у своїй діяльності Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Положенням про дошкільний навчальний заклад", Статутом дошкільного навчального закладу. Повноваження педагогічної ради визначають також інші нормативні документи, що стосуються діяльності дошкільного навчального закладу. Орієнтуючись на вимоги сьогодення, в зв'язку з  модернізацією  дошкільної галузі, враховуючи необхідність  використання інтерактивних методів роботи з педагогічними кадрами, засідання педагогічної ради намагаємося організовувати нетрадиційно, здебільшого це ділові ігри, тренінги, жваві диспути, анкетування, презентації проектів.

Важливою й найефективнішою формою методичної роботи з вихователями є проведення відкритих занять, які мають відповідати сучасним вимогам, бути інтегрованими з використанням інноваційних технологій. Працюючи над проблемою впровадження інноваційних технології в практику роботи з дітьми, педагоги проводять тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані заняття в залежності від розділу програми, обраного напрямку, що забезпечує належну продуктивність діяльності дітей.

 

Важливим  аспектом  діяльності  адміністрації  дошкільного  закладу  є створення умов для адаптації та успішної роботи педагогів-початківців. Деференційований підхід до молодого вихователя та педагога з великим досвідом роботи допомагає розкрити потенційні можливості та раціонально використати індивідуальні здібності кожного члена колективу. Семінари-практикуми, ділові ігри, навчальні тренінги забезпечують співпрацю наставника і  педагога-початківця, спрямовану на оволодіння навичками педагогічної праці та педагогічною майстерністю в цілому. Педагоги  дошкільного  закладу цілеспрямовано  допомагають  молодим  спеціалістам адаптуватись в колективі. Завдячуючи розробленому алгоритму входження педагогів-початківців у професію, спеціально створеним організаційним та мотиваційним умовам, молоді спеціалісти відчувають себе впевнено, спокійно та отримують задоволення від роботи з дітьми, про що свідчать результати тестування та обстеження соціально-психологічного клімату.

Значна увага в дошкільному закладі приділяється самоосвіті педагогів, які поглиблено  працюють  над  проблемною  темою декілька  років.  Теми для самоосвіти  педагоги  обирають  самостійно,  погоджуючи  їх  з  вихователем – методистом. При  плануванні  роботи  з  самоосвіти,  акцентується увага на тому, що результатом самоосвіти педагога має виступати результат  розвитку  дітей, а  не  лише  власне  самовдосконалення  в особистісному  та  професійному  плані.  Кінцевим  результатом  самоосвітньої роботи є оформлення  системи  або  досвіду  роботи  з  даної  проблеми,  обмін досвідом, презентація занять або інших форм роботи. Ведеться аналіз участі педагогів ДНЗ у міських заходах, звіти яких заслуховуються перед колективом на нарадах при завідувачу.

Атестація педагогічних працівників дошкільного закладу проводиться згідно Типового положення про атестацію педагогічних працівників (затвердженого Міністерством освіти і науки України від 06.10.2011 р. №930), наказу Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013р. № 1135 «Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників». Процесом атестації керує атестаційна комісія, до складу якої входять компетентні висококваліфіковані педагоги, очолює атестаційну комісію завідувач ДНЗ. Атестація і курсова перепідготовка здійснюється згідно перспективного плану, які узгоджені в 5-річному циклі. Щорічно атестацію проходять 20% від кількості педагогів дошкільного закладу. В дошкільному закладі відпрацьована система роботи з атестації педкадрів, вона базується на засадах демократизму, відкритості, колегіальності, доброзичливого ставлення до педагогічних працівників, об’єктивного вивчення їх педагогічної діяльності. Проведення атестації в ДНЗ узагальнюється підсумковим наказом.

 

Протягом навчального року адміністрація дошкільного закладу  активізувала роботу щодо участі педпрацівників  ДНЗ у методичних заходах усіх рівнів, що сприяло підвищенню їх теоретичного рівня,  вдосконаленню  практичних знань, умінь та  навичок  з  методик дошкільного виховання та навчання.  Свідченням  зростання   професійної   майстерності  є  досягнення педагогічного колективу в оглядах - конкурсах різного рівня  (міського, обласного)