Інформація

про проведення моніторингу

рівня сформованості основних компетенцій

дітей дошкільного віку

ЗДО № 29 «Росинка» 2019 н. р.

 

Протягом жовтня 2019 року , згідно з наказом по ЗДО та планом роботи ЗДО в дошкільних групах проводився моніторинг рівня сформованості основних компетенцій дітей дошкільного віку.

           Аналіз рівня обізнаності дітей молодшого та середнього дошкільного віку проводився відповідно до вимог Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» за картками компетентності, а кваліметричною моделлю проводився моніторинг знань дітей старшого дошкільного віку. Можемо спостерігати, що кількість дітей молодшого дошкільного віку (з 3-4 років) наприкінці навчального року (порівняно з вереснем) показники за фізичною, соціально-моральною, пізнавальною, мовленнєвою художньо-естетичною, креативною лінією розвитку підвищилися показники високого рівня на 48%; у групі середнього дошкільного віку (з 4-5 років) -  на  59 % за загальними показниками. За результатами обстеження, у групах старшого дошкільного віку за кваліметричною моделлю, то спостерігаємо, що при другому оцінюванні - високого рівня  - 78%, достатнього – 15%, середнього 6%, низького –немає.

Вивчення проводилось шляхом спостережень за дітьми під час занять та в повсякденній діяльності; індивідуальних, групових та підгрупових бесід з дітьми за допомогою проведення дидактичних ігор.

Всі результати педагоги фіксували у відповідно розроблених картках на кожну вікову групу за основними критеріями визначення рівня розвитку дітей. Рівні розвитку визначались за 3-бальною шкалою: високий рівень - дитина самостійно справляється із завданням, знання і навички сформовані; достатній  рівень – дитина самостійно справляється із завданням, іноді припускається незначних помилок, знання і навички сформовані; середній рівень - дитина справляється із завданням за допомогою дорослого, знання і навички сформовані.

            В кінці вивчення педагоги разом з вихователем-методистом зробили висновки і провели аналіз рівня засвоєння програми, де визначили напрями, за якими з дітьми необхідно посилити роботу.

 

 

Download
Інформація про моніторинг.pdf
Adobe Acrobat Document 995.2 KB