Полозюкова Лариса Іванівна

 Освіта: вища

 Посада: вихователь

 Тема досвіду: "Розвиток творчих здібностей дітей  

 дошкільного віку  засобами ТРВЗ"

 Анотація: В добірці представлений матеріал щодо  

 впровадження теорії   розв"язання винахідницьких      

 завдань у роботі з дошкільниками.

                                    Вид досвіду: раціоналізаторський

                                    Провідна педагогічна ідея: Даний посібник містить  

                                    орієнтовне  перспективне планування винахідницьких

                                    завдань згідно тематичних  тижнів, розробки творчих

                                    завдань, дидактичні ігри.

Забара Марина Валентинівна

Освіта: вища

Посада: вчитель - логопед

Тема досвіду: "Використання ТРВЗ в корекційно-розвивальному процесі"

Анотація: В добірці представлені методичні рекомендації до використання корекційно - розвивального посібника "Хочу все знати".

Вид досвіду:  раціоналізаторський

 Провідна педагогічна ідея: Даний посібник містить                                                      рекомендації до використання ТРВЗ в корекційно-розвивальному процесі.


 У січні місяці 2021 року

вихователями групи компенсуючого типу  Омельяненко Т.І., Полозюковою Л. І. та логопедами Забарою М. В, Волинською Л. О. був розроблений та виготовленний методичний, багатофункціональний, розвивально-корекційний посібник для дітей старшого дошкільного віку за методикою ТРВЗ "Логопедичний кейс"


           У січні місяці 2019 року

вихователями групи компенсуючого типу Скибою О. В., Полозюковою Л. І. та логопедами Забарою М. В., Волинською Л. О. був розроблений та виготовленний методичний, багатофункціональний, розвивально-корекційний посібник для дітей старшого дошкільного віку за методикою ТРВЗ "Чарівні кола"