«Використання ІКТ у дошкільному навчальному закладі»

 

Оволодіння вихователями ДНЗ

 навичками роботи на ПК

Єдиний шлях,  що веде до знання, -

це діяльність.

Джордж Бернард Шоу 

Оволодіння вихователями азами роботи на ПК

 

Тема проекту: «Використання ІКТ у дошкільному закладі»

Керівник: Чепуренко Галина Василівна – завідувач ДНЗ №29 «Росинка»

Актуальність:

 Ні для кого не секрет, що діти 21 століття живуть і розвиваються в глобальному інформаційному полі. Телебачення і Інтернет міцно увійшли в життя наших дітей і має на їх розвиток серйозний вплив.

У сфері освіти все більше уваги приділяється інформаційним технологіям навчання, що обумовлено вимогами, які висуває суспільство і роботодавці до молодих фахівців. А базис для якісної підготовки майбутніх фахівців закладається саме в дошкільному віці.

Сьогодні, перед вихователями постала серйозна проблема використання комп’ютера для оформлення групових документацій, використання презентацій на заняттях, батьківських зборах, святах та розвагах, виготовлення наочних посібників для індивідуальної роботи з дітьми тощо. Але ж рукописне оформлення документацій, самостійне малювання дидактичного матеріалу – це вже далеко вчорашній день.

Все вищевикладене не піддається сумніву. Але виникає закономірне питання: а хто створить малюкам в нашому дитсадку необхідні умови навчання з використанням найсучасніших технологій та засобів технічного навчання? Відповідь на це питання в нашому проекті, тому що він дає вихователям можливість не відставати від  розвитку суспільства, підвищувати свою компетентність, щоб якість виховання і навчання наших дітей постійно підвищувалася. Щоб діти нашого садка могли без проблем адаптуватися до умов навчання у наших школах.

 На підставі анкетування педагогів нашого дитячого саду з'ясувалося, що:

·                     Не володіють навичками роботи з ПК зовсім - 33.3%

·                     Володіють навичками роботи з ПК на рівні початківця користувача-55,6%

·                     Володіють навичками роботи з ПК на рівні впевненого користувача - 0%

·                     Володіють навичками роботи з ПК на рівні просунутого користувача - 0%.

·                     Саме тому гостро назріло питання «навчанню азів роботи на персональному компьютері» для педагогів нашого дитячого садка.

       

Об’єкт: ініціативні, обізнані педагоги ДНЗ, які активно використовують комп’ютер в різних напрямках своєї роботи:

·                     вільно володіє комп’ютерною грамотою;

·                     самостійно веде документацію за допомогою ПК;

·                     активно виготовляє батьківські дошки, педагогічні вісники та різний дидактичний матеріал для забезпечення НВП в групі;

·                     легко складає презентації для різних форм НВП та роботи з батьками;

·                     вільно орієнтується в локальній сітці Інтернет, використовуючи різні пошукові системи;

·                     володіє азами створення індивідуального сайту, його наповнення та просування в Рунеті тощо.

Предмет: персональний комп’ютер та його програмове забезпечення.

 Мета: підвищення якості навчання та виховання дітей дитячого садка черезпідвищення рівня компетентності педагогів ДНЗ у використаннісучасних технологій, технічних засобів навчання дошкільнят та їх використання для створення предметно-розвивального середовища.

    

Завдання:

1.       Навчити педагогів роботі з програмами для ПК: Word, Nero, Word Excel,Power Point, ACDSee  та інших.

2.       Навчити вихователів будувати діаграми та працювати з графічними об’єктами.

3.       Ознайомити педагогів з принципами роботи з мультимедійнимпроектором;

4.       Розширити знання і вміння педагогів у галузі використання можливостей Інтернету, роботі з різними пошуковими системами.

5.       Навчання педагогів застосування сучасних навчальних технологій звикористанням комп'ютерного та мультимедійного обладнання назаняттях з дошкільниками та в роботі з батьками.

Гіпотеза:

 

Для повноцінного розвитку особистості дитини необхідні багато умов, і одне з них - справжній педагог.

Педагог повинен мати масу знань, умінь, навичок, але найголовніше - він повинен постійно бажати вдосконалюватися, не зупинятися на досягнутому і постійно вчитися самому, щоб добре навчати інших.

  

Основним напрямком проекту є підвищення якості навчання дітей дошкільного навчального закладу через підвищення рівня знань вихователів.

  

Термін реалізації: 2 роки (2019-2021 р р.)

 

Шляхи реалізації:

 Для реалізації проекту в дитячому саду:

·                     створенні і постійно вдосконалюються умови для навчання педагогів роботі з сучасними технічними засобами навчання;

·                     працюють кваліфіковані педагоги, які постійно займаються самоосвітою, що підвищують кваліфікацію, відвідуючи різні форми методичного навчання, та прагнуть заповнити прогалини у своїх знаннях і крокувати в ногу з часом.

·                     в рамках даного проекту з 1 жовтня 2016 року по 1 червня 2018 року в дитячому саду буде 2 раз на місяць працювати гурток з метою підвищення рівня компетентності педагогів у використанні сучасних технологій і технічних засобів для навчання та виховання дошкільнят.

 

Учасники проекту: вихователі дошкільного навчального закладу, діти та батьки.

 

   

 

Очікуванні результати:

 

·                     Педагог навчений роботі з програмами для ПК: Word, Nero, ExcelPower Point, ACDSee, уміючий будувати діаграми та працювати з графічними об’єктами.

·                     Педагог, який в роботі з дітьми та батьками вільно користується комп’ютером та мультимедійним проектором.

·                     Вихователь, який вміє користуватися Інтернетом та працювати зрізними пошуковими системами.

 

Підвищиться рівень професійних якостей педагогів, а як наслідок:

 

·                     підвищиться якість отримуваних дітьми знань, умінь і навичок;

·                     реалізація мети дошкільного закладу щодо створення умов для всебічного розвитку особистості дитини;

·                     підвищена мотивація і інтерес до навчання в дітей;

·                     підвищення рівня надання освітніх послуг;

·                     зв'язок наступності зі школою в плані використання сучасних технологій навчання та технічних засобів навчання.

Ресурси:

 

1.       Людські: педагоги, діти, батьки.

2.       Матеріально-технічні: комп’ютер, мультимедійний проектор,фотоапарат, відеокамера тощо.

3.       Фінансові: бюджет, спонсорські та батьківські внески.

4.       Інформаційні: локальна сітка Інтернет, наукові видання,консультування, співбесіди.

       

Етапи реалізації проекту:

 

Етап

Заходи

Відповідальний

1.

Мотиваційний

Довести до відома вихователів актуальність даної проблеми та «намалювати» перспективи навченості роботі на комп’ютері

1.      Круглий стіл

2.    Мозковий штурм.

Методист

2.

Інформаційний

Збір інформації, вивчення актуальності проблеми

1.      Анкетування педагогів.

2.    Вивчення програм, запропонованих для навчання азів роботі на ПК.

 

Методист

3.     

Репродуктивний

Знайомство з роботою ПК, практичне його застосування

1.      Теорія в поєднанні з практикою.

Методист

2.     

Узагальнюючий

Самостійне застосування ПК, виконання тестових завдань

1.      Засідання гуртка.

2.    Тести.

3.    Практичні завдання.

Методист

Всі вихователі

4.     

Творчий

Вільне використання ПК та цифрового обладнання.

Виготовлення матеріалу засобами ПК

1.      Заняття з дітьми.

2.    Проведення відкритих заходів для батьків та колег.

Всі вихователі

5.      

Рефлексійно-оцінювальний

Вивчення результативності проекту

1.      Анкетування вихователів та батьків.

2.    Вивчення НВП.

3.    Співбесіди з дітьми та вихователями.

Методист

Всі вихователі

 

      

 

Програма реалізації проекту на репродуктивному етапі:

 

Місяць

Тема

Зміст

Жовтень

1

Ввідне

заняття

§        визначення конкретних знань педагогів про користування ПК;

§        складові ПК;

§        користування з’ємними дисками (флеш-носієм).

2

Документ

Word (1)

§        створення документу;

§        збереження документу;

§        копіювання документу;

§        робота з полями;

§        вставка рамки.

Листопад

3

Документ

Word (2)

§        панель інструментів;

§        виведення панелі інструментів;

§        авто-фігури;

§        зафарбовування, коректування авто фігур.

4

Документ

Word (3)

§        закріплення попереднього матеріалу;

§        побудова діаграми;

§        побудова таблиці;

§        вставка графічних об’єктів.

Грудень

5

Сканер

та принтер

§        закріплення попереднього матеріалу;

§        вивід документа на друк, встановлення свойст друку;

§        ABBYY Fine Reader – процессканування  документів та переведення в Word;

§        сканування зображень та їх збереження;

§        коректування документів.

6

Документ

Excel

§        закріплення попереднього матеріалу;

§        мета застосування Excel;

§        побудова таблиць та діаграм.

Січень

7

Програма

ACDSee

§        можливості програми;

§        корекція зображення;

§        нарізання зображень;

§        закріплення вставки зображень в Word;

§        коректування зображень в Word.

8

Програма Nero.Запис файлів

на диски.

§        закріплення перенесення файлів на флеш-носії;

§        можливості програми Nero;

§        CD та DVD диски – теоретичні основи. Особливості вибору дисків;

§        процес запису інформації на диски.

Лютий

9

Цифровий фотоапарат

та відеокамера

§        можливості та використання;

§        процес переносу цифрових файлів на ПК;

§        обробка фотокарток в ACDSee;

§        використання фото в Word;

§        фото в автофигурах.

10

Відеофільм,

слайд-шоу

§        обробка відео зображень вNero;

§        створення слайд-шоу в Nero;

§        створення меню.

Березень

11

Презентація

Power Point

§        можливості  Power Point;

§        створення презентації;

§        вставка таблиць, діаграм, графічних зображень;

§        перегляд презентації. 

12

Презентація

Power Point(анімація)

§        закріплення попередньої теми;

§        анімація зображень;

§        анімація тексту;

§        перехід слайдів;

§        вставка відео та гіперссилки на відео;

§        перегляд презентації.

Квітень

13

Локальна мережаInternet

§        можливості  Internet;

§        знайомство з браузерами;

§        пошукові системи Google, Яндекс, Rambler, mail.ru;

§        пошук інформації в Internet;

§        збереження інформації, файлів, зображень на особистому ПК.

14

Локальна мережаInternet

(створення

особистого сайту, блогу)

§        реєстрація особистого акаунта;

§        конструктор сайтів;

§        вставка інформації, зображень до особистого сайту чи блогу;

§        рерайт, копірайт текстів;

§        перевірка текстів на унікальність.

Травень

15

Мультимедийный проектор

§        підключення проектору до системного блоку ПК;

§        настройка проекції;

§        пошук інформації в Internet та перегляд її через мультимедійний проектор;

§        перегляд відеофільму навчального напрямку.

16

Підсумок

§        тестування;

§        конкурс-огляд на кращу презентацію Power Point з використанням інформації взятої з Internet.